Oświadczenie i informacje o ochronie danych, zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych oraz art. 26 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych

Informacje ogólne

Informacje o odpowiedzialnym organie

Przedsiębiorstwo: Soloplan GmbH oprogramowanie dla logistyki i planowania

Przedstawiciel prawny: Dyrektorzy zarządzający Wolfgang Heidl, Fabian Heidl

Adres: Illerhöhe 1 | 87437 Kempten | Niemcy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW ZGODNIE Z RODO ART. 12 UST. 3 ORAZ 4.

Prawa kandydatów, interesariuszy, klientów i podwykonawców

Zgodnie z Art. 26 RODO, Soloplan GmbH zapewnia przestrzeganie praw, dotyczących kandydatów, interesariuszy i klientów, a także freelancerów we wszystkich spółkach (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO).

Soloplan GmbH odpowiada za ochronę praw osób, których dotyczą dane, zgodnie z art. 15–22 RODO, w stosunku do kandydatów, interesariuszy i klientów, a także freelancerów.

Przetwarzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i prośby osób, których dane dotyczą, odbywa się wyłącznie przez Soloplan GmbH.

Pozostałe podmioty odpowiedzialne zgodnie z art. 26 RODO

Firma: Soloplan Polska Sp. Z.o.o. Sp. K.
Przedstawiciel prawny: dyrektorzy zarządzający Fabian Heidl, Wolfgang Heidl
Adres: ul. Dąbrówki 13 | 40-081 Katowice | POLSKA

Firma: Soloplan SA (Pty) Ltd
Przedstawiciel prawny: dyrektorzy zarządzający Fabian Heidl, Wolfgang Heidl
Adres: Gijima Office Park | Jupiter Building 47 | Landmarks Ave Kosmosdal | Centurion | Pretoria 0157 | SOUTH AFRICA

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Dane osobowe:

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy sam nam je udostępnisz. Ponadto nie gromadzi się danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres ustawowego zezwolenia jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika strony.

Cel przetwarzania: realizacja umowy.

Kategorie odbiorców: Władze publiczne na mocy ustawy.
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy.
Inne podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub zezwala na przekazanie informacji.

Tranfer danych do krajów trzecich: Zleceniobiorcy mogą być również wykorzystywani przez kontrahentów spoza Unii Europejskiej w celu realizacji umowy.

Czas przechowywania danych: Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania

Szczegółowe informacje o stronie internetowej

Google AdWords Conversion Tracking

Strona internetowa soloplan.pl korzysta z Google AdWords Conversion Tracking, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Śledzenie konwersji Google AdWords korzysta również z „plików cookie” przechowywanych na komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy danych z innymi danymi z Google. Zasadniczo można zapobiec wykorzystywaniu plików cookie, zabraniając przechowywania plików cookie w przeglądarce.

Social Bookmarks

Nasza strona internetowa korzystaa z zakładkek społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn i YouTube). Są one zawarte wyłącznie na naszej stronie internetowej jako łącze do odpowiednich usług. Po kliknięciu na grafikę zostaniesz przekierowany na stronę odpowiedniego dostawcy i. tylko wtedy informacje o użytkowniku będą przesyłane do odpowiedniego dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania ze stron portalów społecznościowych, należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności poszczególnych dostawców.

YouTube

Na tej stronie internetowej zostały wintegrowane filmy opublikowane u dostawcy YouTube LLC, firma należąca do Google Inc. Integracja następuje wyłącznie przy użyciu opcji „zaawansowanego trybu prywatności” zapewnianą przez YouTube. YouTube nie zapisuje dzięki temu żadnych informacji o Tobie, chyba że obejrzysz film. Jeśli jesteś zalogowany do serwisu YouTube, te informacje zostaną również przypisane do Twojego konta użytkownika w serwisie YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z serwisu YouTube przed uruchuchomieniem filmu. Nie posiadamy wiedzi odnośnie możliwości gromadzenia i wykorzystania Twoich danych przez YouTube. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Matomo (dawniej: Piwik)

Strona internetowa wykorzystuje Matomo (dawniej Piwik), narzędzie analityki internetowej o otwartym kodzie źródłowym (https://matomo.org), do zbierania i przechowywania danych do celów marketingowych i optymalizacji. Z tych danych profile użytkowania mogą być tworzone pod pseudonimem. Pliki cookie mogą być używane do tego celu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane przez Matomo nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika na tej stronie internetowej, ani też nie będą łączone z danymi osobowymi użytkownika niosącego pseudonim, bez specjalnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Wykorzystanie własnych „Cookies“

Strona internetowa wykorzystuje własne „pliki cookie” w celu poprawy przyjazności dla użytkownika („pliki cookie” to zapisy danych wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki użytkownika w celu późniejszego wyszukiwania). Nasze własne pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Zasadniczo można zapobiec wykorzystywaniu „ciasteczek”, jeśli zabrania się przechowywania „ciasteczek” w przeglądarce.

Szczegóły dotyczące innych metod przetwarzania danych osobowych na stronie


Szczegółowe informacje o procesie aplikacji na stanowisko pracy

Kategoria danych osobowych: Dane osobowe dotycznące rekrutacji

Cel przetwarzania danych: Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego

Kategorie odbiorców: Władze publiczne na mocy ustawy.
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy.
Inne podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub zezwala na przekazanie informacji.

Tranfer danych do krajów trzecich: Nie dotyczy.

Czas przechowywania danych: Dane osobowe kandydata są regularie usuwane w ciągu czterech miesięcy od powiadomienia o decyzji rekrutacyjnej, chyba że wydano zgodę na dłuższy okres przechowywania danych, bądź przechowywanie jest dozwolone na mocy ustawy.

Dodatkowe uwagi: Aplikacje powinny stale zawierać klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów / danych zainteresowanych produktami firmy

Kategoria danych osobowych: Niezbędne dane przekazane do realizacji umów; w razie potrzeby dane do przetworzenia na podstawie wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania danych: realizacja umowy

Kategorie odbiorców: Władze publiczne na mocy ustawy.
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy.
Inne podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub zezwala na przekazanie informacji.

Tranfer danych do krajów trzecich: Zleceniobiorcy mogą być również wykorzystywani przez kontrahentów spoza Unii Europejskiej w celu realizacji umowy.

Czas przechowywania danych: Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania poszczególnych danych osobowych

.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych o zatrudnieniu

Kategoria danych osobowych: Dane przekazane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetworzenia na podstawie wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania danych: realizacja umowy

Kategorie odbiorców: Władze publiczne na mocy ustawy.
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy.
Inne podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub zezwala na przekazanie informacji.

Tranfer danych do krajów trzecich: Zleceniobiorcy mogą być również wykorzystywani przez kontrahentów spoza Unii Europejskiej w celu realizacji umowy.

Czas przechowywania danych: Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania poszczególnych danych osobowych


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostawców

Kategoria danych osobowych: Dane przekazane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetworzenia na podstawie wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania danych: realizacja umowy

Kategorie odbiorców: Władze publiczne na mocy ustawy.
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy.
Inne podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub zezwala na przekazanie informacji.

Tranfer danych do krajów trzecich: Zleceniobiorcy mogą być również wykorzystywani przez kontrahentów spoza Unii Europejskiej w celu realizacji umowy.

Czas przechowywania danych: Czas przechowywania danych zależy od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania poszczególnych danych osobowych

Dalsze informacje oraz dane kontaktowe

Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczyć przetwarzanie lub wykonać swoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Tutaj możesz skontaktować się z nami przez e-mail lub drogą pocztową. Masz również prawo skontaktować się z  publiczynym organem nadzorującym ochronę danych w celu uzyskania dalszych informacji.