Zastrzeżenia

Warunki prawne i ochrony danych

Warunki
Prosimy o uważne przeczytanie następujących warunków przed rozpoczęciem korzystania z tej strony.Warunki te mają zastosowanie do wszystkich wizyt i korzystania ze strony internetowej, jak również do jej treści (zgodnie z następującą definicją), do danych i zaleceń i/lub usług otrzymywanych od lub za pośrednictwem tej strony.
Odwiedzając i korzystania ze strony zgadzają się Państwo całkowicie na te warunki i dodatkowo na innych ustawy i przepisy, które majązastosowanie do tej strony, w Internecie lub w sieci World Wide Web. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zadne z tych warunków, prosimy opuścić tę stronę.

Zawartość własna
Ta strona należy i jest zarządzana wyłącznie przez Soloplan GmbH. Całość treści wyświetlanych na stronie, w tym na przykład teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy,
dźwięki, ilustracje i oprogramowanie jest własnością firmy Soloplan GmbH (w dalszej części dokumentu: Soloplan) lub jej licencjobiorców i/lub dostawców treści. Wszystkie elementy strony internetowej, w tym na przykład ogólny projekt i zawartość (ale nie tylko) są prawnie chronione przez układ strony, prawa autorskie,
prawa moralne,  znaki towarowe i innye prawa dotyczące własności intelektualnej. Jeżeli nie zaznaczono inaczej w tych warunkach lub nie zezwolono na to przez Soloplan, kopiowanie i ponowne przesyłanie części lub elementów strony internetowej w jakikolwiek sposób jest zabronione. Zawartość strony internetowej i
wszystkie prawa do niej pozostają wyłączną własnością Soloplan GmbH lub jej odpowiednich pozwoleń, tak długo, jak nie zostanie stwierdzone inaczej.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie
Prawa autorskie do całej zawartości są i pozostają własnością firmy Soloplan tak długo, jak nie zostanie o tym wspomniane w dokumentach na stronie internetowej. Dokumenty, 
pliki audio i wideo zamieszczone na stronie internetowej mogą być odtwarzane, drukowane lub pobierane tylko i wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Nie wolno zmieniać, kopiować, sprzedawać, przesyłać, odtwarzać, reprodukować, publikować, licencjonować,  transmitować lub rozpowszechniać materiałów znalezionych na stronie internetowej – tak długo, jak nie jest to dozwolone przez prawo autorskie. Nie można ponownie wykorzystywać żadnej części zawartości, bez uprzedniego zezwolenia firmy Soloplan. Zabronione jest także użycie naszego materiału na innej stronie lub w sieci komputerowej.
Nie wolno usuwać żadnych praw autorskich, znaku towarowego lub innego oznaczenia własności z jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej stronie.

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy produktów firmy Soloplan używane na stronie internetowej (w tym na przykład, ale nie tylko, marka „Soloplan”, 
”CarLo”, „CarLo-inTOUCH”, „CarLo-inSTORE”, „CarLo-inMOTION”, „CarLo-WEB”, „CarLo-inTOUR” and „CarLo-inAPP”) są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Soloplan, o ile nie zaznaczono inaczej. Nie można używać, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, transferować, sprzedawać lub zmieniać znaków towarowych firmy Soloplan w żaden sposób, nawet w reklamach lub materiałach marketingowych w zakresie dystrybucji materiałów na stronie internetowej. Użycie znaków towarowych Soloplan na innej stronie lub w sieci komputerowej, na przykład przechowywanie lub reprodukcja (części) na zewnętrznej stronie internetowej lub produkcja linków, hipertekstów, linków pomiędzy stroną Soloplan i inną stroną internetową bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Soloplan jest zabronione.

Odmowa gwarancji
Ta strona i jej zawartość jest dostarczana „jak widać” i bez jakiejkolwiek wyraźnej lub rozumianej gwarancji – w tym, ale nie tylko, rozumianych gwarancji jakości, użyteczności dla pewnych zadań lub zgodnie z umowami w najszerszym zakresie prawnym. Dane wyświetlane na stronie są tylko ogólne informacje i nie jest przeznaczona do każdego rodzaju doradztwa.

Soloplan nie daje żadnych oświadczeń ani zapewnień, że dane i/lub udogodnienia na tej stronie są dokładne, kompletne i aktualne, że strona internetowa jest uruchomiona
 bez limitów czasowych i błędów, a wszelkie błędy na stronie internetowej zostaną naprawione lub strona internetowa lub serwer, który zapewnia dostęp do strony internetowej 
są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Soloplan nie daje żadnych oświadczeń ani gwarancji, że materiały na stronie są użyteczne w zakresie prawidłowości, rzetelności, odpowiedniości, użyteczności, terminowości lub innych – w każdym przypadku w ogólnych ram prawnych. 
Soloplan zastrzega sobie prawo do wycofania z użutku strony internetowej lub jej części a także pozostawienia jej w tryb offline w każdym czasie bez podania podstawy prawnej.

Ograniczenie odpowiedzialności
Korzystanie z serwisu odbywa się na własne ryzyko. Ani Soloplan, ani żaden z jej wiodących pracowników, menedżerów, przedstawicieli lub jakakolwiek strona włączona w proces tworzenia strony internetowej ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę, niematerialne szkody, szkody pośrednie lub inne szkody powstałe przy użyciu lub przy niezdolności do użycia materiałów umieszczonych na stronie internetowej, w tym uszkodzenia powstałe przez wirusy lub fałszywe czy niekompletne informacje lub jakość produktów, nawet jeśli Soloplan został poinformowany, że takie uszkodzenia mogą powstać. Chcemy zaznaczyć fakt, że ograniczenia odpowiedzialności w przypadku niektórych szkód nie są dozwolone w niektórych krajach, w ten sposób niektóre z wyżej wymienionych ograniczeń odpowiedzialności mogą nie mieć dla Państwa zastosowania.

Nadużywanie tej strony
Nie wolno korzystać z witryny do wysyłania lub przekazywania danych, które są lub mogą być niezgodne z prawem, zawierające groźby, złe, niejednoznaczne, obrazoburcze, oszczercze, 
 inwazyjne, pornograficzne, obraźliwe lub dyskryminujące, które mogą być przestępstwem lub mogą być mogą postrzegane jako podjudzanie do popełnienia czynu przestępczego, naruszają prawa stron lub mogą prowadzić do działań cywilnej odpowiedzialności lub łamania jakichkolwiek praw. Ponadto, zabronione jest korzystanie ze strony w celach marketingowych lub handlowej akwizycji klientów.

Prywatność danych
Obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem poniższego linku: Oświadczenie o ochronie danych