Zarządzanie magazynem

CarLo inSTORE

Przejrzystość w magazynie

Zoptymalizuj swoje procesy dzięki oprogramowaniu do zarządzania magazynem CarLo inSTORE i uzyskaj większą przejrzystość oraz większe możliwości zarządzania magazynem. CarLo inSTORE to rozwiązanie do optymalnego zarządzania magazynem w logistyce.

Oprogramowanie to może być używane tylko w połączeniu z systemem zarządzania transportem CarLo.

 • Mapowanie procesów magazynowych, takich jak przyjęcie, wydanie i relokacja w jednym systemie
 • Zarządzanie przestrzenią magazynową / regałami z uwzględnieniem wykorzystania i wymiarów
 • Częściowa i pełna inwentaryzacja z listami inwentaryzacyjnymi
 • Rozliczenie składowego i usług magazynowych

Integracja

Oprogramowanie do zarządzania magazynem CarLo inSTORE oferuje synergię z oprogramowaniem spedycyjnym CarLo oraz pomocne funkcje dla Twojej firmy:

 • Zautomatyzowany proces wydania magazynowego do transportu dla składowanego towaru
 • Centralne zarządzanie artykułami
 • Bezpośredni dostęp do stanów magazynowych
 • Wykluczenie wielokrotnego wprowadzanych danych
 • Redukcja czasu pracy

Skaner

Skanuj odpowiednie informacje w ciągu kilku sekund i automatycznie przesyłaj je do oprogramowania do zarządzania magazynem CarLo inSTORE.

 • Elektroniczna wymiana danych z pomocą skanerów ręcznych
 • Transfer zleceń przyjęcia, wydania i relokacji magazynowej
 • Inwentaryzacja i komisjonowanie
 • Elektroniczne listy stanów dla artykułów i miejsc magazynowych