Planowanie marszruty ciężarówek

CarLo inTOUR

Optymalne planowanie tras

Skorzystaj z narzędzia do planowania marszruty samochodów ciężarowych CarLo inTOUR, aby wyświetlić wszystkie istotne trasy bezpośrednio na mapie. Dzięki takim informacjom, jak długość trasy, czas jazdy i koszty opłat drogowych dla Niemiec, całej Europy i reszty świata, oprogramowanie oferuje klasyczne dane do planowania marszruty. Czasochłonne wyszukiwanie, obliczanie ręczne i niedoprecyzowane oferty należą już do przeszłości.

  • Definiowalne indywidualnie punkty trasy
  • Myto dla Europy i USA
  • Profile prędkościowe dla pojazdów
  • Centralna baza danych dla adresów i profili
  • Bezpłatnie zintegrowane w CarLo

Atrybuty samochodów ciężarowych

Planer marszruty dla ciężarówek umożliwia przechowywanie wielu atrybutów samochodów ciężarowych. Aby zoptymalizować trasę, wystarczy podać początek i miejsce docelowe. Opierając się na docelowym adresie klienta, narzędzie do planowania marszruty dla ciężarówek oblicza odpowiednią trasę w ciągu kilku sekund, po której gwarantowana jest nawigacja dla ciężarówki o określonym rozmiarze.

  • Wysokości mostów i zbyt wąskie uliczki
  • Wyszukiwanie stacji benzynowych i kart tankowania
  • Informacje o wysokości, ciężarze, długości oraz nacisku na oś pojazdów