CarLo Eksperci Crystal Reports

W porozumieniu z uczestnikami seminarium poruszone zostaną tematy z następujących kluczowych obszarów:

  • Tworzenie niestandardowych formularzy
  • Struktura raportu
  • Dodawanie/usuwanie pól z CarLo
  • Dodawanie nowych obiektów
  • Rozszerzanie naszych standardowych raportów
  • Dodawanie dynamicznych komponentów (takich jak obrazy, teksty, języki itp.)
  • Integracja raportów z CarLo

Zalecany profesjonalny warunek uczestnictwa w tym kursie:

  • Pomyślne ukończenie standardowej akademii
  • Zaawansowana znajomość CarLo
  • Podstawowe zrozumienie baz danych

Opłata za seminarium / osoba:

900,- €

Termine