Koniec wsparcia dla systemu Windows 7

Od dnia 14 stycznia 2020 roku firma Microsoft nie udziela wsparcia technicznego dla systemu Windows 7. Oznacza to, że możesz nadal korzystać z systemu Windows 7, ale nie są już dostępne żadne aktualizacje zabezpieczeń. W konsekwencji twój system staje się podatny na zagrożenia bezpieczeństwa, a cyberataki stają się bardziej prawdopodobne. Z tego powodu – jak już informowaliśmy – nie udzielamy wsparcia dla systemów pracujących w środowisku Windows 7. We własnym interesie należy przeprowadzić aktualizację systemu operacyjnego do wersji Windows 10, która jest najlepszym rozwiązaniem.