.Net-Schulung 2019

Ponad 160 uczestników odwiedziło Soloplan City z okazji bezpłatnego szkolenia .NET – nowy świat planowania transportu.

W dniach 14 i 15 października odbyło się drugie szkolenie .NET w siedzibie firmy Soloplan. Ponad 160 klientów z Niemiec i zagranicy przybyło na bezpłatne szkolenie, aby zdobyć wiedzę na temat dalszego rozwoju w zakresie planowania transportu.

Pierwsza migracja z Delphi na .NET miała miejsce już w październiku 2018 r. i dotyczyła obszaru edycji zleceń. Już niecały rok później następuje migracja obszaru planowania transportu, który w dalszym ciągu zapewnia klientowi kompleksową funkcjonalność i dostęp do licznych technologii.

Upraszczając i ulepszając niezliczone koncepcje operacyjne, nowa platforma zapewni większą elastyczność dostosowywania i ujednoliconą funkcjonalność użytkową w CarLo. W przyszłości użytkownicy będą również mogli korzystać z innowacji, takich jak edytor workflow do mapowania procesów biznesowych czy zastosowanie sztucznej inteligencji w planowaniu transportu.

„Przejście na platformę .NET wiąże się z wieloma czynnikami. Najważniejsze dla nas jest jednak to, że możemy zagwarantować naszym klientom ciągły rozwój i doskonalenie, a także dostęp do nowoczesnych technologii, takich jak: tworzenie aplikacji desktopowych, webowych, wszelkich rozwiązań w chmurze i ML.NET. ” – Wolfgang Heidl, CEO Soloplan GmbH.

Po tradycyjnym spotkaniu przy kawie i preclach, Marc Schomerus – kierownik zespołu programistycznego, wyjaśnił przyczyny oraz zalety migracji z technologii Delphi na .NET.

Na koniec zastępca kierownika działu obsługi klienta – Ulrich Mader, przedstawił pierwszą część szkolenia. Koncentrowała się ona głównie na użytkownikach i operacyjnych aspektach planowania transportu .NET. W drugiej części doświadczeni użytkownicy i administratorzy CarLo® na praktycznych przykładach poznali wszystkie innowacje dotyczące technicznego obszaru planowania transportu .NET w CarLo®.

Podczas ostatniej sesji pytań, a także podczas przerw miała miejsce ożywiona wymiana zdań. Prelegenci oraz pracownicy działu sprzedaży i rozwoju oprogramowania udzielali uczestnikom wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.