Tank Line

TANK LINE Speditionsgesellschaft optymalizuje procesy transportowe za pomocą oprogramowania logistycznego CarLo

Tank Line GmbH Speditionsgesellschaft z Hildesheim specjalizuje się w transporcie ropy naftowej i produktów ubocznych ropy naftowej oraz odpadów. Ofertę Tank Line GmbH uzupełniają transporty żywności i pasz. Oprócz międzynarodowego transportu firma rozszerzy istniejące obszary działalności w sektorze usług, tak aby  Firma Tank Line Speditionsgesellschaft mogła zaoferować swoim klientom szerokie spektrum usług załadunku i rozładunku.

Dzięki ciągłej modernizacji i rozbudowie własnej floty pojazdów, która obejmuje około 50 samochodów, Tank Line GmbH oferuje niezmiennie spójną jakość dostaw do najwyższych standardów. Sukces firmy spedycyjnej z Hildesheim polega na ponad 40 kompetentnych pracownikach, którzy stanowią podstawę gwarancji profesjonalnego i bezpiecznego transportu dla klientów. Od 2005 roku firma skutecznie działa w logistyce, dziś  jest jedną z najbardziej docenianych firm w swojej branży.

Dla firmy oczywisym jest, że w trakcie digitalizacji wszystkie procesy transportowe powinny być mapowane w jednym oprogramowaniu. Wybór padł na oprogramowanie logistyczne CarLo firmy Soloplan, które przekonało swoją różnorodnością opcji i intuicyjną obsługą. Od 2017 roku Tank-Line GmbH używa oprogramowania logistycznego CarLo. Denis Kellman, dyspozytor w Tank-Line GmbH, zauważył optymalizację  i oszczędności czasu dzięki zastosowaniu CarLo już w bardzo któtkim czasie.

„Konwersja w obszarze wprowadzania zamówień, przetwarzania zamówień i tworzenia faktur / not kredytowych była szczególnie zauważalna. Utrzymanie danych podstawowych zostało uproszczone dzięki prostej prezentacji. Zmiana systemu działała sprawnie. W ciągu trzech miesięcy od udzielenia zamówienia firmie Soloplan, program CarLo sprawnie zainstalowanio i wdrożono.”

Szczególnie pomocne było szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów serwisu Soloplan GmbH z Kempten (Allgäu). Szkolenie pracowników i prosta obłsuga CarLo pomogły nam szybko wdrpożyć nowy system. Łatwe wprowadzenie CarLo ma pozytywny wpływ na wszystkie pożądane procesy. W przyszłości CarLo zostanie zintegrowane z innymi obszarami działalności.

„W perspektywie chcielibyśmy korzystać ze składania zamówień za pośrednictwem aplikacji i rozszerzania statystyk, aby korzystać również z uproszczenia i optymalizacji w tych obszarach”, Timo Hartmann, dyrektor zarządzający Tank-Line GmbH.

Więcej informacji na temat oprogramowania do przekazywania CarLo można lub dzwoniąc pod numer 0831 / 57407-500.