Soloplan ma nowych prokurentów

Wraz z dniem 01.02.2024 zarząd firmy rodzinnej Soloplan z Kempten mianował trzy kolejne osoby prokurentami. Panowie Christian Heidl (Chief Development Officer), Steffen Wilke (Chief Technical Officer) oraz Alexander Redmann (Director Sales Central and Eastern Europe) otrzymali prokurę łączną w zakresie działalności firmy Soloplan GmbH jako zwieńczenie swojej ponad 10 letniej pracy na kierowniczych stanowiskach i wkład wniesiony w rozwój firmy.

Zarząd składa serdeczne gratulacje nowym prokurentom i dziękuje za dobrą, długofalową i opartą na wzajemnym zaufaniu współpracę. Tytuł ten daje im większą swobodę w podejmowaniu decyzji. Krok ten ma na celu umożliwienie dalszego, sprawnego rozwoju firmy, wspierając tym samym ideę zwinnego zarządzania.