Soloplan Karriere Ausbildung

Soloplan onTOUR w ramach Dni Kariery Zawodowej w Szkole Realnej w Kempten

Czwartek, 20.12.2018: Dwa dni przed Świętami Bożego Narodzenia motywacja do udziału w zajęciach nie jest już zbyt wielka.

Dlatego bardzo ucieszyła nas wysoka frekwencja i udział 30 uczniów w organizowanych przez nasz dział kadr warsztatów, w ramach których uczestnicy mogli poznać możliwości rozwoju w firmie Soloplan GmbH.

Prezentacje nie koncentrowały się jednak wyłącznie na działaniach podejmowanych w ciągu 3 lat kształcenia zawodowego, ale także na możliwościach, jakie Soloplan GmbH oferuje po ukończeniu szkoły.

Po wykładach przybliżających poszczególne działy w naszej firmie, uczniowie mieli okazję zapytać początkującego specjalistę IT z Soloplan m. in. o szkolenia, praktyki a także wynagrodzenie.

Co roku, we wrześniu młodzi i zaangażowani absolwenci szkół rozpoczynają karierę zawodową w Soloplan GmbH, gdzie zdobywają cenne doświadczenie jako specjaliści systemów IT lub informatycy w zakresie tworzenia aplikacji lub integracji systemów.

Więcej informacji na temat praktyk i procesu aplikacyjnego można znaleźć na stronie www.soloplan.pl/kariera