Cyfryzacja w transporcie

Cyfryzacja towarzyszy obecnie każdemu z nas w życiu codziennym, ale także poza nim. Jaki wpływ ma ona na branżę transportową – o tym kilku prelegentów mówiło na forum branżowym „Cyfryzacja w sektorze transportu”, które odbyło się 1 czerwca 2023 r. w Linz.

Na otwarciu wydarzenia przewodniczący grupy specjalistów Günther Reder przeprowadził prezentację dotyczącą rozwoju, szans i możliwości cyfryzacji w sektorze transportowym.

Jeden z naszych ekspertów Soloplan omówił i przedstawił temat cyfrowych systemów zarządzania transportem (TMS) oraz wyjaśnił jakie korzyści oferuje taki system.

Dzięki prezentacjom firm Förster Group i Tacho Easy publiczność miała okazję zapoznać się z autentycznym raportem z codziennych działań.

Johann Baldinger, ekspert ds. innowacji i cyfryzacji w Izbie Handlowej Górnej Austrii (WKOÖ), poinformował obecnych o możliwościach, usługach i funduszach, które powinny otrzymać firmy członkowskie WKOÖ.

Już po zakończeniu wszystkich prezentacji odbył się panel dyskusyjny w formie pytań i odpowiedzi.

Cyfryzacja w branży transportowej z dnia na dzień przybiera coraz większego znaczenia, dlatego serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć tę istotną tematykę wszystkim obecnym.