Message from the Board 2019/2020

Przeniesienie do Soloplan City, nowy język programowania, rozwój nowych produktów –czyli to co można było zauważyć w 2019 roku: Soloplan koncentruje się na innowacjach i postępie. „Tylko w ten sposób możemy zagwarantować naszym klientom ciągły rozwój i udoskonalanie CarLo” – mówi CEO Wolfgang Heidl.

W filmie „Message from the Board” nasi prezesi Wolfgang i Fabian Heidl dokonali przeglądu minionego roku 2019 i przedstawili nowe projekty na 2020 rok.

Rozpocznij wideo