Obniżka stawek podatku VAT w CarLo – dostosuj szybko i bez aktualizacji

W ramach działań gospodarczych i wsparcia związanego z pandemią Covid19 podjęto decyzję między innymi o obniżce obowiązujących stawek VAT na dostawy i usługi w całych Niemczech w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020.

Zgodnie z powyższym podstawowa stawka podatku od dnia 01.07.2020 wynosi 16% (wcześniej: 19%), a obniżona stawka podatku wynosi 5% (wcześniej: 7%).

Dopasowanie w CarLo – szybko i prosto:
W celu dostosowania stawek podatkowych w CarLo nie jest wymagana aktualizacja oprogramowania, a nowe stawki VAT można zdefiniować w zaledwie czterech krokach. Nie ma więc konieczności przerywania w tym celu codziennych procesów biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji stawek VAT w CarLo, można kontaktować się z naszym działem serwisu pod numerem +48 32 7840 299, mailowo service@soloplan.pl lub za pośrednictwem naszego LIVE-Chat.

Nasi klienci uzyskają również szczegółowe informacje na temat zmian stawek podatkowych podczas szkolenia do nowej wersji w dniach 9 i 10 czerwca.