Galliker Green Logistics

Soloplan promuje Green Logistics – jesteśmy dumni z partnerstwa z naszym klientem Galliker Transport AG

Zrównoważone działanie i pełen szacunek do ludzi, środowiska i przyrody są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. To właśnie w imię tych zasad firma transportowa Galliker z siedzibą w Altishofen w Szwajcarii uruchomiła projekt „Zielona logistyka – logistyka dobrze przemyślana”. Również Soloplan wspiera zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska i dlatego od tego roku jest dumnym partnerem tego stowarzyszenia. Celem projektu jest neutralność pod względem emisji CO2 na drogach do 2050 roku, a tym samym ciągłe ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko i zużycia zasobów nieodnawialnych.

Dnia 30 sierpnia 2022 odbył się tzw. „Galliker Innovation Day”, podczas którego firma Soloplan miała okazję do szczegółowego wglądu w ten projekt. Prezentowana tematyka dotyczyła innowacji firmy, jej „zielonej” floty pojazdów, która już toczy się po szwajcarskich drogach, świadcząc jednocześnie o zaangażowaniu rodziny Galliker i wszystkich pracowników w dbałość o zrównoważony rozwój oraz o środowisko.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów stowarzyszenia oraz samej firmy Galliker, do dnia 31 sierpnia 2022 roku można już było zaoszczędzić 2 396 800 kg CO2. Mamy nadzieję, że projekt będzie nadal odnosił sukcesy i czekamy na kolejne sukcesy Green Logistics. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do: GALLIKER GREEN LOGISTICS