Soloplan przedłuża umowę współpracy z uczelnią w Kempten

Ze względu na dotychczasowe sukcesy, przedłużenie umowy z uczelnią wyższą w Kempten było dla firmy Soloplan jedynie formalnością. Wspólne badania i rozwój nowych technologii w „Laboratorium Innowacji Soloplan” na drodze do Logistyki 4.0, będą kontynuowane w najbliższych latach.

W bardzo miłej atmosferze odbyło się uroczyste przedłużenie umowy o współpracy badawczej pomiędzy uczelnią z Kempten a firmą Soloplan. Przy okazji prezentacji wyników pewnego ekscytującego studium przypadku, na kolejne trzy lata przypieczętowano kontynuację udanej współpracy, która istnieje już od 2005 roku. Najważniejszym punktem partnerstwa jest laboratorium innowacji i cyfryzacji w logistyce, w skrócie „Soloplan Innovation Lab”, gdzie producent oprogramowania i uczelnia będą nadal współpracować nad rozwojem najnowszych technologii i trendów w transporcie.

Rektor uczelni prof. dr hab. Wolfgang Hauke ​​​​oraz prezes firmy Soloplan Wolfgang Heidl, w obecności prof. dr Riecka – dziekana Wydziału Informatyki, prof. dr hab. Winda – dyrektora naukowego Innovation Lab i Christiana Heidl – szefa rozwoju oprogramowania w Soloplan, podpisali umowę o kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Szczególny nacisk położono na regularną i konstruktywną wymianę wiedzy pomiędzy firmą a uczelnią. Zarówno Soloplan, jak i uczelnia zgodnie przyznają, że obie strony czerpią korzyści z takiego sojuszu biznesu i nauki:

„Soloplan zna problematykę badań od strony praktycznej, natomiast my wspólnie z naszymi studentami pracujemy nad właściwymi rozwiązaniami” – mówi prof. dr hab. Wind. „Obszar badań w tym zakresie rozciąga się od programowania specjalnych aplikacji dla sektora logistycznego poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości do mapowania łańcuchów dostaw i przepływu pracy. Nasi eksperci z branży logistycznej są zawsze pod ręką i służą nam pomocą.“

Na szczególne uznanie zasługuje tutaj przede wszystkim rzetelne wsparcie i innowacyjny sposób myślenia firmy.

Ponadto w regionie Allgäu szczególnie ważne jest zapoznawanie studentów i absolwentów z lokalnymi pracodawcami – wyjaśnia prof. dr hab. Wind. W podobnym tonie wyraża się również CEO Soloplan, Wolfgang Heidl:

„W związku z naszym ciągłym rozwojem stale poszukujemy nowych koleżanek i kolegów. Współpraca z uczelnią okazała się bardzo pomocna w tym zakresie. Niektórzy z naszych wieloletnich pracowników trafili do nas po ukończeniu studiów w Kempten i do dziś z powodzeniem pracują w firmie.“

Nowa umowa o współpracy badawczej będzie obowiązywać przez kolejne trzy lata. Patrząc jednak na dotychczasowe wyniki naukowe, można być pewnym, że również w 2025 r. kolejne przedłużenie tej umowy będzie tylko formalnością.