Soloplan wspiera projekt Uniwersytetu Ekonomicznego

Soloplan wspiera projekt Uniwersytetu Ekonomicznego

W ramach projektu, który powstał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, studenci kierunków Ekonomia, Logistyka, Analityka Gospodarcza oraz Finanse i Rachunkowość, od kwietnia do czerwca mieli okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach praktycznych. Projekt ten istnieje już od roku 2014. W bieżącym roku tematem przewodnim była symulacja realnych problemów występujących w przedsiębiorstwach. Zadaniem studentów było opracowanie najlepszych rozwiązań dla zaistniałych problemów.

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie interkierunkowe grupy. Pierwsza z nich stworzyła grę edukacyjną dla biznesu w dziedzinie transportu, z elementami komunikacji. Tematem przewodnim drugiej grupy był Internet Rzeczy, który to odnosi się do rosnących wzajemnych powiązań między „inteligentnymi” obiektami zarówno wzajemnie pomiędzy sobą, jak i na zewnątrz – z Internetem.

Działania były realizowane pod nadzorem opiekunów: dr Piotra Hanusa oraz dr Krzysztofa Niestroja, którzy udzielali studentom wsparcia merytorycznego.

Wyniki prac projektowych przedstawione zostały podczas spotkania finałowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele biznesu, opiekunowie, praktycy i eksperci. Dokonali oni oceny prezentowanych prac wg trzech głównych kryteriów: innowacyjności, przydatności-zastosowania w praktyce oraz sposobu prezentacji zagadnienia. Firmę Soloplan w gronie eksperckim reprezentowali: nasza Branch Manager oddziału w Polsce oraz kierownik polskiego zespołu programistów.

Ocena końcowa przedsięwzięcia wypadła bardzo pozytywnie, a eksperci dostrzegli duży potencjał w opracowanych przez studentów rozwiązaniach.

Pragniemy podziękować Uniwersytetowi Ekonomicznemu za możliwość wzięcia udziału w tak interesującym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że w przyszłosci będziemy mogli wspierać studentów w kolejnych innowacyjnych projektach.