Wolfgang Heidl członkiem Rady Powierniczej Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kempten

Soloplan i uczelnia pogłębiają owocną współpracę

Soloplan od wielu lat wspiera Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kempten. Począwszy od sponsorowania sali wykładowej „Soloplan” już od 2006 roku, aż do założenia „Laboratorium Innowacji i Cyfryzacji w Logistyce” na Wydziale Informatyki w 2018 roku, Soloplan wspiera uczelnię w Kempten, oferując w ten sposób młodym studentom możliwość uzyskania optymalnego wykształcenia. W celu podkreślenia udanej współpracy między kierownictwem uczelni, profesorami, studentami a firmą Soloplan, prezes zarządu Wolfgang Heidl został powołany do Rady Powierniczej uczelni na bieżący okres.

Rodzinna firma założona przez Wolfganga Heidla rozwija oprogramowanie logistyczne CarLo® już od 1994 roku, oferując możliwści kariery w Kempten przede wszystkim studentom kierunków związanym z zagadnieniami informatyki, informatyki biznesowej i inżynierii gier. Również absolwenci Administracji Biznesu regularnie znajdują swoje miejsce pracy u tego producenta oprogramowania. Często studenci zaczynają od stażu już w trakcie studiów licencjackich lub magisterskich i od samego początku otrzymują własne projekty, za które są odpowiedzialni. „Dla nas jest istotne wyznaczanie praktycznych zadań, które opierają się na aktualnych trendach w branży IT. Studenci realizują te projekty na własną odpowiedzialność i ostatecznie prezentują wypracowany efekt końcowy. Dzięki takiemu podejściu studenci i absolwenci już po bardzo krótkim czasie zajmują ważne miejsce w naszym zespole”, mówi Wolfgang Heidl, CEO firmy Soloplan.

W efekcie trwałego pogłębiania długofalowej współpracy i partnerstwa, na ostatnim posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Kempten, Wolfgang Heidl został jednogłośnie powołany do Rady Powierniczej uczelni. Rada Powiernicza publicznie wspiera interesy Uniwersytetu w Kempten i promuje realizację jego zadań. Członkowie powoływani są przez Senat na wniosek kierownictwa uczelni na okres czterech lat i wykonują swoją pracę nieodpłatnie.

Oprócz nowego członka Rady Powierniczej, Wolfganga Heidla, na Uniwersytecie działają również dwaj inni synowie rodziny Heidl. Fabian Heidl, CEO International w Soloplan, jest wykładowcą na studiach magisterskich z logistyki, natomiast Christian Heidl – szef działu rozwoju oprogramowania w Soloplan, prowadzi zajęcia ze studentami Informatyki Biznesowej. Soloplan i uczelnia wyższa w Kempten z sukcesem tworzą długoterminowe i trwałe partnerstwo.